O odrode

Pôvod tejto odrody nie je presne známy, jej vlasťou je však Francúzsko. Najnovšie genetické analýzy potvrdzujú jej pravdepodobný pôvod ako semenáča z rodiny burgundských. Jej názov je pravdepodobne odvodený od termínu dozrievania hrozna okolo sviatku svätého Vavrinca. V polovici 19. sa Svätovavrinecké rozšírilo z Francúzska do Nemecka a Rakús-ka. K nám prenikla asi pred 80 rokmi z Moravy.